Työnohjaus- Yhdessä Pohtiminen

Työnohjaukseni on Reflektiivistä asioiden-, ajatusten-, tunteiden-, ja toiminnan tarkastelua. Työnohjauksissa minulle on luontevaa käyttää Narratiivista lähestymistapaa, jolla ryhmässä luomme kokemuksillemme merkityksiä kertomustemme kautta. Yhteinen vuoropuhelu Dialogisuus on yksinkertaisesti ilmaistuna itsellemme merkityksellisten asioiden yhdessä pohtimista.

Työnohjaus auttaa muuttuvissa olosuhteissa etsimään uusia keinoja ja se sopii jokaiseen organisaatioon toimialoista riippumatta.

Suomen Työnohjaajat ry:n (STOry) jäsenenä toimin jäsenliiton eettisten periaatteiden mukaisesti.

"Työnohjauksen avulla pystytään ymmärtämään ja hallitsemaan omia tunteitaan entistä paremmin, jolloin omat rajat ihmisten ja asioiden kohtaamisen välillä vahvistuu"

©-copyright 2024
©-copyright 2024

"Yksi musta piste antaa katsojalleen tilan ajatella mustana kohtana paperia, tai toisinaan katsoa kaikkea sitä valkoista joka on sen ympärillä" 

©-copyright 2024
©-copyright 2024