Työnohjaus- Yhdessä Pohtiminen

Suomen Työnohjaajat ry:n (STOry) jäsenenä toimin jäsenliiton eettisten periaatteiden mukaisesti.

Työnohjaus voidaan toteuttaa ohjattavan työpaikalla, tai erikseen sovitusti. Tapaan ryhmiä- tai yksilö ohjattavia noin sadan kilometrin säteellä Porvoosta, mutta etäyhteyksien (teams, zoom..) kautta toteutettuna työnohjaaminen onnistuu laajemmin.

Työnohjausta käytetään erillaisten työhön liittyvien muutoksien tukena sekä tehtävien ja tavoitteiden selkeyttämisessä. Työnohjaus voi olla akuuttien tilanteiden purkamista, oman työn pohdintaa, tai Case-tyyppistä asioiden ja tapahtumien käsittelyä. Työnohjauskerrat edistävät ryhmäytymistä, jolloin jokaisella on mahdollisuus tulla kuuluksi ryhmässä omaan työhön liittyvissä tärkeissä kysymyksissä. Työnohjauskerrat rakentuvat aina yhdessä ohjaajan ja ohjattavien kanssa. Työnohjauskeskustelut ovat luottamuksellisia.

"Työnohjauksen avulla pystytään ymmärtämään ja hallitsemaan omia tunteitaan entistä paremmin, jolloin omat rajat ihmisten ja asioiden kohtaamisen välillä vahvistuu"

©-copyright
©-copyright

"Yksi musta piste antaa katsojalleen tilan ajatella mustana kohtana paperia, tai toisinaan katsoa kaikkea sitä valkoista joka on sen ympärillä" 

©-copyright
©-copyright