Työnohjaus- Yhdessä Pohtiminen

Työnohjaukseni tarkoitus on tukea työntekijää, esihenkilöä ja asiantuntijoita toimimaan paremmin päämääränsä eteen. Työnohjaus auttaa muuttuvissa olosuhteissa etsimään uusia keinoja ja se sopii jokaiseen organisaatioon toimialoista riippumatta. 

Henkilökohtaista työnohjaustani kuvaa taustateorioista parhaiten dialoginen vuorovaikutus- ja voimavarakeskeisyys, jonka taustalla on ratkaisukeskeinen lähestymistapa sekä aina ohjattavien olemassa olevia voimavaroja hyödyntävä työote.

Työnohjaukseni on Reflektiivistä asioiden-, ajatusten-, tunteiden-, ja toiminnan tarkastelua. Työnohjauksissa minulle on luontevaa käyttää Narratiivista lähestymistapaa, jolla ryhmässä luomme kokemuksillemme merkityksiä kertomustemme kautta. Yhteinen vuoropuhelu Dialogisuus on yksinkertaisesti ilmaistuna itselemme merkityksellisten asioiden yhdessä pohtimista.

Työnohjaus voidaan toteuttaa ohjattavan työpaikalla, tai erikseen sovitusti. Tapaan ryhmiä- tai yksilö ohjattavia noin sadan kilometrin säteellä Porvoosta, mutta etäyhteyksien (teams, zoom..) kautta toteutettuna työnohjaaminen onnistuu laajemmin.

Suomen Työnohjaajat ry:n (STOry) jäsenenä toimin jäsenliiton eettisten periaatteiden mukaisesti.

Olen tehnyt työnohjausta mm. kunnille, valtiolle, hyvinvointi-alueille. Rikosseuraamuslaitoksen eri yksiköissä, kokemusasintuntijoille, etsivä nuorisotyö, lastensuojeluyksiköt, aikuissosiaalityö, koulut, terveydenhuolto, mielenterveys- ja päihdepalvelut.

"Työnohjauksen avulla pystytään ymmärtämään ja hallitsemaan omia tunteitaan entistä paremmin, jolloin omat rajat ihmisten ja asioiden kohtaamisen välillä vahvistuu"

©-copyright 2023
©-copyright 2023

"Yksi musta piste antaa katsojalleen tilan ajatella mustana kohtana paperia, tai toisinaan katsoa kaikkea sitä valkoista joka on sen ympärillä" 

©-copyright 2023
©-copyright 2023