Jokaisella on oikeus raketaa sellainen suhde työhönsä, että se antaa enrgiaa myös vapaa-aikaan

Tarjoan työnohjausta erityisesti sosiaali-, terveys sekä opetusalan ammattilaisille ja asiantuntijoille.

Ammatillisen asiantuntijuuteni ydinalueet löytyvät laajasta sosiaali- ja terveysalan kehittämisosaamisesta, työhyvinvointiin vaikuttamisesta, psykososiaalisten kuormitustekijöiden tunnistamisesta, muutosjohtamisesta sekä erilaisten ryhmäilmiöiden- ja ryhmän sisäisten vuorovaikutusten kysymyksistä.

Minulla on Suomen työnohjaajat ry:n (STOry) suositusten mukaisen työnohjaajakoulutuksen lisäksi laaja työelämäkokemus erilaisissa toimintaympäristöissä työskentelystä (julkinen, yksityinen, kolmas sektori). Koulutukseltani olen sosionomi YAMK.

"Jotta mahdollisimman hyvää palvelua voidaan tarjota ja saada, tulee työntekijöiden voida työssään hyvin"

©-copyright 2023
©-copyright 2023

"Työnohjauksella voidaan tukea yhtälailla sosiaali-,opetus- tai terveysalan ammattilaisen työssä kohtaamia haasteita, kuin luoda erilaisille verkostoille tila jossa saa tulla kuulluksi ja kehittyä omassa työssä parhaana asiantuntijana"

©-copyright 2023
©-copyright 2023