Jokaisella on oikeus työhön, josta saa iloa ja energiaa myös vapaa-aikaan

Tarjoan työnohjausta erityisesti sosiaali-, terveys- sekä opetusalan ammattilaisille. Tapaan ryhmiä- ja yksilö ohjattavia noin sadan kilometrin säteellä Porvoosta, mutta etäyhteyksien (teams, zoom..) kautta toteutettuna työnohjaaminen onnistuu laajemmin.

Minulla on laaja kokemus työhyvinvointiin vaikuttamisesta erilaisissa työn muuttuvissa ympäristöissä.  Työnohjauksissani keskeisiä asioita ovat olleet muutosjohtamisen tukeminen sekä muuttuvien työympäristö haasteiden ja kysymysten tarkastelu, itseohjautuvien työntekijöiden työssä tukeminen,  psykososiaalisiin kuormitustekijöihin vaikuttaminen, itsensä johtaminen, sekä erilaisten ryhmäilmiöiden ja ryhmän sisäisten vuorovaikus kysymysten parissa työskentely.

Keskeisintä työnohjauksessani on dialoginen vuorovaikutus sekä ratkaisu- ja voimavarakeskeinen lähestymistapa, jonka tarkoitus on vahvistaa aina ohjattavien voimavaroja.

"Jotta mahdollisimman hyvää palvelua voidaan tarjota, tulee työntekijöiden ja johdon voida työssään hyvin"

©-copyright 2024
©-copyright 2024

"Työnohjauksella voidaan tukea yhtälailla sosiaali-,opetus- tai terveysalan ammattilaisen työssä kohtaamia haasteita - kuin luoda erilaisille verkostoille tila, jossa saa tulla kuulluksi ja kehittyä omassa työssä parhaana asiantuntijana"

©-copyright 2024
©-copyright 2024