Jokaisella on oikeus työhön, josta saa iloa ja energiaa myös vapaa-aikaan

Tarjoan työnohjausta erityisesti sosiaali-, terveys- sekä opetusalan ammattilaisille.

Työnohjaukseni on dialogista vuorovaikutusta, jossa ratkaisukeskeisen lähestymistavan avulla vahvistetaan ohjattavien olemassa olevia voimavaroja.

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä (Suomen työnohjaajat ry). Työnohjaus auttaa muuttuvissa olosuhteissa etsimään uusia keinoja ja se sopii jokaiseen organisaatioon toimialoista riippumatta.

"Jotta mahdollisimman hyvää palvelua voidaan tarjota, tulee työntekijöiden voida työssään hyvin"

©-copyright 2023
©-copyright 2023

"Työnohjauksella voidaan tukea yhtälailla sosiaali-,opetus- tai terveysalan ammattilaisen työssä kohtaamia haasteita - kuin luoda erilaisille verkostoille tila, jossa saa tulla kuulluksi ja kehittyä omassa työssä parhaana asiantuntijana"

©-copyright 2023
©-copyright 2023