Pohditaan yhdessä

Työnohjauspalvelu Mika Seikku - työnohjausta yksilöille, ryhmille ja työyhteisöille

 ”Jokaisella tulee olla oikeus rakentaa sellainen suhde työhönsä, että se antaa energiaa myös vapaa-aikaan”

 Työnohjaus- Yhdessä Pohtiminen

Työnohjauksen tarkoitus on tukea vaihtuvissa elämän olosuhteissa työntekijää, esihenkilöitä, tiimiä tai työyhteisöä toimimaan paremmin päämääränsä eteen, sekä auttaa etsimään uusia keinoja muuttuvissa tilanteissa. Työnohjaus sopii jokaiseen organisaatioon toimialoista riippumatta. 

Työnohjausta voidaan käyttää mm. erillaisten työhön liittyvien muutoksien tukena sekä tehtävien ja tavoitteiden selkeyttämisessä. Työnohjaus voi olla akuuttien tilanteiden purkamista, oman työn pohdintaa, tai Case-tyyppistä asioiden ja tapahtumien käsittelyä. Työnohjaus voidaan nähdä myös ryhmätymisen välineenä, jossa jokaisella on mahdollisuus tulla kuuluksi omaan työhön liittyvissä tärkeissä kysymyksissä. Työnohjauskerrat rakentuvat aina yhdessä ohjattavien kanssa. Työnohjauskeskustelut ovat luottamuksellisia.

Työnohjaus voidaan toteuttaa ohjattavan työpaikalla, tai erikseen sovitusti. Tapaan ryhmiä- tai yksilö ohjattavia noin sadan kilometrin säteellä Porvoosta, mutta etäyhteyksien (teams, zoom..) kautta toteutettuna työnohjaaminen onnistuu laajemmin.

"Työnohjauksella voidaan tukea yhtälailla sosiaali-,opetus- tai terveysalan ammattilaisen työssä kohtaamia haasteita, kuin luoda erilaisille verkostoille tila jossa saa tulla kuulluksi ja kehittyä omassa työssä parhaana asiantuntijana"

©-copyright
©-copyright

"Jotta mahdollisimman hyvää palvelua voidaan tarjota ja saada, tulee työntekijöiden voida työssään hyvin"

©-copyright
©-copyright