Pohditaan yhdessä

Työnohjauspalvelu Mika Seikku - työnohjausta yksilöille, ryhmille ja työyhteisöille

 ”Jokaisella tulee olla oikeus rakentaa sellainen suhde työhönsä, että se antaa energiaa myös vapaa-aikaan”

Yhdessä pohtiminen -työnohjaus kahtena sanana

Työnohjaukseni tarkoitus on tukea työntekijää, esihenkilöä, tiimiä ja työyhteisöä toimimaan paremmin päämääränsä eteen. Työnohjaus auttaa muuttuvissa olosuhteissa etsimään uusia keinoja. Työnohjaus sopii jokaiseen organisaatioon toimialoista riippumatta.  

Minulla on Suomen työnohjaajat ry:n suositusten mukaisen työnohjaajakoulutuksen lisäksi laaja-alainen kokemus työelämästä sekä erilaisten toimintaympäristöjen sekä organisaatioiden (julkinen, yksityinen, kolmas sektori) tuntemus. Ammatillisen asiantuntijuuteni ydinalueet löytyvät mm. erilaisten ryhmäilmiöiden- ja ryhmän sisäisten vuorovaikutusten kysymyksistä, ihmisten kohtaamisesta, hyvinvoivan työyhteisön kysymyksistä, sosiaalisen hyvinvoinnin edistämisen kysymyksistä sekä julkisen sektorin sosiaali- ja terveys palveluverkoston tuntemisesta. 

"Jotta mahdollisimman hyvää palvelua voidaan tarjota ja saada, tulee työntekijöiden voida työssään hyvin"

©-copyright
©-copyright

"Työnohjauksella voidaan tukea yhtälailla sosiaali-,opetus- tai terveysalan ammattilaisen työssä kohtaamia haasteita, kuin luoda erilaisille verkostoille tila jossa saa tulla kuulluksi ja kehittyä omassa työssä parhaana asiantuntijana"

©-copyright
©-copyright