Pohditaan yhdessä

Työnohjauspalvelu Mika Seikku - työnohjausta yksilöille, ryhmille ja työyhteisöille

 ”Jokaisella tulee olla oikeus rakentaa sellainen suhde työhönsä, että se antaa energiaa myös vapaa-aikaan”

Työnohjaukseni tarkoitus on tukea työntekijää, esihenkilöä, tiimiä ja työyhteisöä toimimaan paremmin päämääränsä eteen. Työnohjaus auttaa muuttuvissa olosuhteissa etsimään uusia keinoja ja se sopii jokaiseen organisaatioon toimialoista riippumatta.

Minulla on Suomen työnohjaajat ry:n (STOry) suositusten mukaisen työnohjaajakoulutuksen lisäksi laaja-alainen kokemus työelämästä sekä erilaisten toimintaympäristöjen ja organisaatioiden (julkinen, yksityinen, kolmas sektori) tuntemus. Koulutukseltani olen sosionomi YAMK.

Ammatillisen asiantuntijuuteni ydinalueet löytyvät sosiaali- ja terveysalan hyvinvointipalveluiden johtamis- ja kehittämisosaamisesta, työhyvinvointiin vaikuttamisesta, psykososiaalisten kuormitustekijöiden tunnistamisesta, muutosjohtamisesta sekä erilaisten ryhmäilmiöiden- ja ryhmän sisäisten vuorovaikutusten kysymyksistä.

"Jotta mahdollisimman hyvää palvelua voidaan tarjota ja saada, tulee työntekijöiden voida työssään hyvin"

©-copyright 2023
©-copyright 2023

"Työnohjauksella voidaan tukea yhtälailla sosiaali-,opetus- tai terveysalan ammattilaisen työssä kohtaamia haasteita, kuin luoda erilaisille verkostoille tila jossa saa tulla kuulluksi ja kehittyä omassa työssä parhaana asiantuntijana"

©-copyright 2023
©-copyright 2023